PARCUL NATURAL

PUTNA-VRANCEA

28 martie 2022

Concurs interșcolar cu tema „Din viața insectelor saproxilice” - ediția 2022

Regulamentul concursului

 

În perioada 15.04.2022 – 31.05.2022, elevii claselor V-VII ai scolilor din comunele Soveja , Vidra , Paulesti , Negrilesti , Tulnici si Nistoresti pot participa la un concursului interșcolar cu tema „Din viața insectelor saproxilice” .

Scopul concursului:

Transmiterea de informații referitoare la beneficiile speciilor de insecte saproxilice Rosalia alpina (croitorul fagului) Osmoderma eremita (gândacul sihastru), Morimus funereus (croitorul cenușiu) Lucanus cervus (rădașca) și Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului) în rândul generației tinere, creșterea gradului de acceptare a insectelor saproxilice în rândul populaţiei locale şi conştientizarea necesităţii acţiunilor de conservare a acestor specii.

 

Acest concurs este parte a activității E2 - Activități de conștientizare pentru factorii interesați locali și localnici prevăzută a fi implementată în cadrul proiectului „Conservarea insectelor saproxilice în Carpați - LIFE ROsalia”.

 

Proiectul este implementat de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea în parteneriat cu Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea în perioada 1 septembrie 2020 – 31 mai 2025 și este co-finanțat de Uniunea Europeană prin European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) în cadrul programului LIFE Natură și Biodiversitate.

Proiectul își propune să îmbunătățească statutul de conservare al croitorului fagului (Rosalia alpina) prin realizarea de acțiuni demonstrative de creștere a favorabilității habitatelor forestiere din Carpați.

 

În ce constă concursul?

Fiecare elev poate participa în cadrul concursului cu o singură lucrare realizată pe suport de hârtie, format A4, realizată prin orice tehnică (creion, cariocă, acuarelă, pastel, tempera, ulei etc.) .

Cadrele didactice interesate sunt responsabile pentru colectarea lucrărilor, verificarea respectării cerințelor de concurs, expedierea lucrărilor și corespondența cu organizatorul concursului.

 

Ce ar trebui să includă lucarea mea?

Creațiile trebuie să includă desene care înfățișează una sau mai multe specii de insecte saproxilice protejate care se întâlnesc în arealul Parcului Natural Putna-Vrancea: croitorul fagului (Rosalia alpina), gândacul sihastru (Osmoderma eremita), croitorul cenușiu (Morimus funereus) rădașca

(Lucanus cervus) și croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo).

Mai multe informații despre speciile enumerate mai sus pot fi obținute accesând site-ul https://liferosalia.ro/ .

Termeni și condiții:

Cum ar trebui să trimit lucrarea?

Lucrările pot fi expediate prin poştă sau aduse personal la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, la adresa str. Dinicu Golescu nr. 2, Focşani 620100

Pe plic trebuie menționat: „Concurs de desene LIFE ROsalia”.

 

IMPORTANT!

Lucrările realizate de elevii aceeaşi unități de învățământ (sau clase) pot fi expediate într-un singur plic.

NU UITAȚI

 Fiecare lucrare trebuie să conțină numele autorului, adresa completă, școala şi clasa, numele profesorului coordonator şi datele de contact a acestuia (telefon, e-mail).

 

Care este termenul limită de participare?

Lucrările trebuie să fie recepționate de organizator până la data de 20.05.2022.

Lucrările primite după termenul menționat nu vor fi luate în considerare!

Nu pot participa la concurs lucrările care nu îndeplinesc toate condiţiile sus menţionate precum şi termenul de predare a acestora!

 

 

 

Jurizare și acordarea premiilor

Lucrările vor fi jurizate pe baza originalității, creativității, calității și relevanței subiectului de un juriu din care vor face parte reprezentanți ai partenerilor din proiect (Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, R.N.P. Romsilva Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice și Universitatea din București).

Rezultatul jurizării va fi publicat pe pagina de internet a Proiectului LIFE ROsalia www.liferosalia.ro până la data de 27.05.2022.

 

În perioada 27 mai – 31 mai 2022 va fi realizată o expoziție în Parcul Natural Putna-Vrancea.

Vor fi acordate următoarele premii:

 

  • premiul special care constă într-o excursie în Parcul Natural Putna-Vrancea pentru clasa câștigătorului premiului I și cadre didactice însoțitoare. Excursia de o zi va fi organizată în perioada 01-08 iunie 2022.
  • premiul I smartphone
  • premiul II aparat foto
  • premiul III ebook reader
  • premiul IV smartwatch
  • premiul V – trusa de desen

 

 

 

Persoană de contact:

Rodica Bongeag/consilier .

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

e-mail : rodica.bongeag@apmvn.anpm.ro; tel.: 0237/217542; 0726782515

Despre noi

Parcul Natural Putna-Vrancea are drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică; de asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Urmărește-ne!