Reguli de acces și vizitare a traseelor educative / tematice ROMSILVA


Prezentul regulament stabilește normele de conduită și normele de siguranță aplicabile vizitatorilor traseelor educative ROMSILVA.
Parcurgerea traseelor educative ROMSILVA se face pe proprie răspundere citind și înțelegând prezentul regulament. Cadrul didactic și însoțitorul de grup are obligația de a se asigura că elevul și/sau minorul respectă normele de conduită și de siguranță.
Accesul și vizitarea traseelor educative ROMSILVA se face numai cu respectarea regulilor de vizitare a traseului, potrivit prezentului Regulament.
Accesul și vizitarea traseelor educative ROMSILVA în perioada februarie-iunie, perioadă aferentă desfășurării programului național ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde” se va face numai pe bază de programare prealabilă, însoțiți de cadre didactice și în baza biletului de vizitare acolo unde acesta se percepe.
În funcție de condițiile meteo și practicabilitatea traseului, administratorul traseului educativ poate restricționa accesul pe traseu chiar și în cazul grupurilor care aveau deja o vizită programată, având în vedere siguranța vizitatorilor.
Accesul grupurilor de elevi și / sau minori este permis numai cu însoțitori, respectiv cadrele didactice sau tutori legali.
Nu vă abateți de la traseul marcat! Vizitarea traseelor educative ROMSILVA este permisă numai în zona marcată și delimitată a traseului. Abaterea de la traseele educative (părăsirea traseelor) ROMSILVA marcate nu este permisă, cu excepția personalului silvic în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, patrulării persoanelor autorizate de ROMSILVA, cu delegații eliberate de către administratorul traseului și membrii serviciilor publice Salvamont în acțiuni de patrulare, salvare sau antrenamente.
Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum şi însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane în scopul construirii de adăposturi, amenajări, etc.
Animalele sălbatice (mamifere, păsări, reptile, insecte etc) nu se hrănesc și se deranjează din mediul lor natural;
Se interzice perturbarea liniștii naturii!
Dacă sunteți însoțiți de animale de companie, în special câini, pisici, asigurați-vă că nu sunt lăsate libere! (atât pentru siguranța acestora, cât și pentru siguranța animalelor sălbatice)
Este interzis accesul cu mijloace motorizate pe traseele turistice (excepție fac sectoarele care se suprapun cu drumurile publice). Mijloacele fonice au obligativitatea de a respecta nivelul fonic legal admis conform legislației în vigoare. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi a indicatoarelor, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele educative / tematice ROMSILVA.
Este interzisă degradarea băncilor, coșurilor de gunoi sau a oricăror altor construcţii sau amenajări de pe teritoriul traseelor educative ROMSILVA.
Aprinderea focurilor pe traseele educative ROMSILVA se reglementează astfel: a) aprinderea focurilor în pădure este interzisă pe tot parcursul traseului educativ. Utilizarea grătarelor nu este permisă. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor; b) se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, precum şi folosirea celor doborâți sau rupți de fenomene naturale, a tufișurilor pentru foc. Regimul deșeurilor în extravilan, pe traseele educative ROMSILVA, se reglementează astfel: a) este interzisă abandonarea şi/sau incinerarea deșeurilor de orice fel pe tot parcursul traseelor educative ROMSILVA. Deșeurile vor fi evacuate în locuri special amenajate; Fiecare grup sau vizitator își va evacua deșeurile în locurile special amenajate. b) administratorii şi/sau proprietarii terenurilor aflate în perimetrul traseelor educative ROMSILVA au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul deșeurilor, a resturilor menajere şi a altor asemenea, şi în același timp de a-şi lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe proprietățile lor; c) fiecare administrator al traseelor educative ROMSILVA dacă nu pot gestiona igienizarea cu resurse proprii, vor încheia contracte de prestări servicii cu societăţi specializate.

 

Reguli de vizitare a Parcului Natural Putna Vrancea

 

În PNPV sunt permise activităţi de turism şi recreere, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulamentul Parcului Natural Putna-Vrancea al siturilor Natura 2000 suprapuse (ROSCI0208 Putna-Vrancea și ROSPA0088 Munții Vrancei) şi actelor normative în vigoare.

Camparea este permisă în afara zonelor de protecţie integrală şi protecţie strictă, în locurile de campare stabilite de autoritățile locale, cu avizul APNPV.

Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face doar cu avizul APNPV.

Aprinderea focurilor pe teritoriul PNPV, în extravilan se reglementează astfel:

a) aprinderea focurilor în pădure este interzisă. Se permite utilizarea grătarelor proprii în spații semnalizate şi inscripționate corespunzător de către APNPV. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

b) se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, precum şi folosirea celor doborâți sau rupți de fenomene naturale, a tufișurilor pentru foc.

Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum şi însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane în scopul construirii de adăposturi, amenajări, etc.

 Accesul/vizitarea în zonele de protecţie integrală Tișița și Cascada Putnei se face doar în baza biletului de vizitare, cu excepția proprietarilor şi administratorilor de terenuri, administratorului parcului precum şi a împuterniciților acestora.

Valoarea biletului de vizitare se propune de către APNPV şi se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului şi pădurilor, şi se percepe la punctul de acces şi control Gura Tișiței și scările de acces la Cascada Putnei.

Vizitarea zonei de protecţie integrală Tişiţa este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenționale.

Abaterea de la traseele marcate este permisă pentru:

a. patrulări ale persoanelor autorizate de APNPV, cu delegații eliberate de APNPV;

b. membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente;

c. personal silvic în exercitarea atribuțiunilor de serviciu;

d. personal de însoțire a animalelor la păşunat; e. pentru cercetători, cu aprobare scrisă de la APNPV;

f. voluntari angajați de APNPV, cu aprobare scrisă de la APNPV.

Regimul deșeurilor în extravilan, pe teritoriul PNPV, se reglementează astfel:

a) este interzisă abandonarea şi/sau incinerarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul PNPV. Deșeurile vor fi evacuate în locuri special amenajate;

b) administratorii şi/sau proprietarii terenurilor aflate în perimetrul PNPV au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul deșeurilor, a resturilor menajere şi a altor asemenea, şi în același timp de a-şi lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe proprietățile lor ;

c) administratorii unităților care îşi desfăşoară activitatea în parc îşi vor evacua deşeurile, vor încheia contracte de prestări servicii cu societăţi specializate.

Mijloacele fonice au obligativitatea de a respecta nivelul fonic legal admis conform legislației în vigoare în cuprinsul parcului. Art. 58. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoarelor, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Este interzisă degradarea adăposturilor, podețelor, observatoarelor sau a oricăror altor construcţii sau amenajări de pe teritoriul PNPV.

Spălarea autovehiculelor în apele naturale din perimetrul PNPV este interzisă.

Fotografierea sau filmarea în punctele de observare a faunei sălbatice stabilite şi amenajate în mod special se face în baza unui tarif ce se achită la administratorul parcului, tarif avizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 251

În extravilan, competițiile și manifestările cu caracter sportiv şi/sau cultural se organizează cu avizul APNPV.

 

 

PARCUL NATURAL

PUTNA-VRANCEA

Despre noi

Parcul Natural Putna-Vrancea are drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică; de asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Urmărește-ne!