BIODIVERSITATE

Fauna

Fauna PNPV este una tipică arealului montan cu păduri nemorale, păduri boreale, pajiști montane, tufărișuri subalpine și zone ruderalizate. Majoritatea speciilor de vertebrate, din cele 195 identificate sunt protejate de unul sau mai multe acte legislative.

Cele mai importante specii de mamifere întâlnite în zonă, prioritare pentru desemnarea sitului ROSCI0208  Putna-Vrancea  sunt carnivorele mari: ursul, lupul și râsul, cărora li se alătură  vidra. Importanța speciilor de carnivore mari este dată și de faptul că sunt populații nucleu la nivel european.

Conservarea acestor trei specii de carnivore mari se realizează atât prin Planul de management, cât și prin existența unei rețele ecologice locale pentru protecția carnivorelor mari din județul Vrancea. În cadrul proiectului LIFE02NAT/ RO/000170, populațiile de carnivore mari de pe raza PNPV au fost subiectul unei ample monitorizări, rezultatele obținute stând la baza aplicării unor măsuri speciale de conservare.

Flora

Flora Parcului Natural Putna-Vrancea se caracterizează printr-o bogăție specifică ridicată, consecință, probabil a suprafeței mari pe care o ocupă aria protejată, dar mai ales energiei mari de relief și a variatelor expoziții și înclinații ale versanților, care determină o mare diversitate de topoclimate. La acestea se adaugă heterogenitatea formațiunilor geologice și diferențele climatice datorate energie mari de relief.  

Pe baza datelor existente în literatură și a observaților din teren, diversitatea floristică a fost estimată la 1 112 taxoni, respectiv 1 045 specii, 52 subspecii și un  taxon nou pentru România, repartizați în 157 genuri, 94 de famlii și 59 de ordine. În cazul florei PNPV,deși aria protejata este dominată de formațiuni nemorale, familiile cele mai bine reprezentate sunt: Asteraceae – 14,39 % (153 taxoni - 149 specii și 4 subspecii), Poaceae –8,79 % (96 taxoni – 93 specii și 3 subspecii),Fabaceae – 4,67 % (51 taxoni – 48 specii și 3 subspecii), Rosaceae – 4,31 % (47  taxoni), Caryophyllaceae – 4,03 % (44 taxoni),Brassicaceae– 3,75 % (41 taxoni – 31 specii și 2 subspecii) și Ranunculaceae – 3,66 % (40 taxoni – 37 specii și 3 subspecii)(tab. 1 ). De asemenea, pe cuprinsul PNPV vegetează 26 de specii endemice și un subendemit (Centaureakotschyana)

PARCUL NATURAL

PUTNA-VRANCEA

Despre noi

Parcul Natural Putna-Vrancea are drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică; de asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

Urmărește-ne!