Reguli de vizitare
Reguli de vizitare Trasee turistice

     Ghid Reguli de vizitare a Parcului Natural Putna Vrancea

 

 1. Camparea pe teritoriul PNPV este permisă în afara zonelor de protecţie integrală şi protecţie strictă, în locurile de campare stabilite de autorităţile locale, cu avizul APNPV.
 2. Aprinderea focului pe teritoriul PNPV, în extravilan se reglementează astfel:
  • aprinderea focurilor în pădure este interzisă. Se permite utilizarea grătarelor proprii în spaţii semnalizate şi inscripţionate corespunzător de către APNPV. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
  • se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, precum şi folosirea celor doborâţi sau rupţi de fenomene naturale, a tufişurilor pentru foc;
 3. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane în scopul construirii de adăposturi, amenajări, etc.;
 4. Accesul/vizitarea în zonele de protecţie integrală Tişiţa şi Cascada Putnei se face doar în baza biletului de vizitare, cu excepţia proprietarilor şi administratorilor de terenuri, administratorul parcului precum şi împuterniciţilor acestora.
  • valoarea biletului de vizitare se propune de către APNPV şi se aprobă de către Autoritatea Centrală care răspunde de Mediu, conform prevederilor O.U.G. 57/2007, şi se percepe la punctul de acces şi control Gura Tişiţei şi la scările de acces la Cascada Putnei;
  • alte excepţii de la plata tarifului de vizitare se stabilesc în propunerea de stabilire a preţului de vizitare;
 5. Vizitarea zonei de protecţie integrală Tişiţa este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale; abaterea de la traseele turistice marcate este permisă pentru:
  • patrulări ale persoanelor autorizate de APNPV, cu delegaţii eliberate de APNPV;
  • membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente;
  • personalul silvic în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  • pentru cercetători, în cazul temelor avizate de APNPV;
  • voluntari angajaţi de APNPV;
 6. Perturbarea liniştii cu mijloace fonice este strict interzisă în cuprinsul parcului;
 7. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice;
 8. Este strict interzisă degradarea, adăposturilor, podeţelor, observatoarelor sau a oricăror altor construcţii sau amenajări de pe raza parcului;
 9. Fotografierea sau filmarea în punctele de observare a faunei sălbatice stabilite şi amenajate în mod special se face în baza unui tarif ce se achită la administratorul parcului;
 10. Se interzice distrugerea, degradarea, patrimoniului natural precum şi colectarea de plante, roci, fosile, capturarea de animale sau părţi din acestea în stare proaspătă sau uscată, din PNPV, fără avizul APNPV;
 11. Colectarea de specii de floră, roci, minerale, fosile, etc., se face doar cu scop ştiinţific şi numai cu avizul APNPV, cu respectarea prevederilor legale;
 12. Regimul deşeurilor în extravilan, pe teritoriul parcului, se reglementează astfel:
  • este interzisă abandonarea şi/sau incinerarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul parcului. Deşeurile vor fi evacuate în locuri special amenajate;
  • administratorii şi/sau proprietarii terenurilor aflate în perimetrul ariei protejate au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul deşeurilor, şi în acelaşi timp de a-şi lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe proprietăţile lor;
  • administratorii unităţilor care îşi desfăşoară activitatea în parc îşi vor evacua deşeurile, vor încheia contracte de prestări servicii cu societăţi specializate.

Pentru voi

Parcul Natural Putna-Vrancea oferă o diversitate de activități educative și relaxante, care vă vor bucura și ajuta să descoperiți frumusețile naturale ale României.

Cookies

Site-ul Parcul natural Putna-Vrancea foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra politicii de confidențialitate.

Sunt de acord